< Попередня новина

07.04.2021 16:18 - давність новини: 39 дн.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

ЗАКОНОДАВСТВО - ПРО ПЕСТИЦИДИ

     Транспортування,  зберігання,    застосування,    утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і  агрохімікатів  та  торгівля ними  здійснюються  відповідно  до  вимог,  встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування,  зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та  іншими  нормативними актами.
     У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» вказано, що особи,  діяльність  яких пов'язана    з    транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними,  повинні  мати  допуск  (посвідчення)  на  право  роботи  із зазначеними  пестицидами  і агрохімікатами.  Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України. Не допускаються до роботи особи, молодші 18-річного віку, вагітні жінки та матері-годувальниці, особи після хірургічних операцій (упродовж року) та ті, що мають медичні протипоказання. Категорично забороняється допускати до роботи осіб у нетверезому стані. Для одержання посвідчення щодо безпечного поводження з пестицидами та допуску до роботи з ними необхідно пройти медогляд у найближчій поліклініці та представити фітосанітарному інспектору заключний акт чи медичну книжку. Також особам, що будуть зайняті в сфері захисту рослин, треба пройти спеціальну підготовку в ГУ Держпродспоживслужби відповідного району. Допуск та посвідчення видається строком на один рік.
     Необхідно знати, що продаж  населенню  пестицидів  і агрохімікатів здійснюється у дрібнофасованому  вигляді  та  з обов'язковою наявністю інструкції щодо  безпечного  їх застосування.  
     При  застосуванні  пестицидів  і  агрохімікатів  здійснюється комплекс  заходів  відповідно  до  регламентів,  встановлених  для певної  грунтово-кліматичної  зони,  з  урахуванням   попереднього
агрохімічного обстеження  грунтів,  даних  агрохімічного  паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.
     У статті 14 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» вказано, що підприємства, установи і організації зобов'язані вести  облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів  та  надавати інформацію органам, що ведуть державний облік.
     У статті 17 вказано, що посадові  особи  органів  виконавчої  влади,  які  здійснюють державний  нагляд  та  державний  контроль  у  сфері  діяльності з пестицидами  і  агрохімікатами,  в межах компетенції, передбаченої законами,  мають право:
     вимагати від підприємств, установ, організацій незалежно  від форм  власності  і  громадян,  діяльність   яких    пов'язана    з виробництвом,   транспортуванням,    зберіганням,    застосуванням
пестицидів  і  агрохімікатів  і   торгівлею    ними,    додержання законодавства про пестициди і агрохімікати;
     безперешкодно   відвідувати    підприємства,    установи    і організації  незалежно  від  форм  власності,   діяльність    яких пов'язана  з    виробництвом,    транспортуванням,    зберіганням,
застосуванням пестицидів і агрохімікатів і  торгівлею  ними,  інші підконтрольні об'єкти з метою перевірки  додержання  законодавства про  пестициди  і  агрохімікати  і  відбору  зразків    необхідних матеріалів для агрохімічних та інших аналізів і досліджень;
     вимагати усунення від роботи з пестицидами  і  агрохімікатами осіб, які не мають відповідного посвідчення;
     накладати  адміністративні  стягнення  на  осіб,  винних    у порушенні законодавства про пестициди і агрохімікати,  в  порядку, передбаченому законодавством. Законні вимоги посадових осіб, що здійснюють державний нагляд і державний контроль, є обов'язковими для виконання.
     Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну,  дисциплінарну,  адміністративну  або  кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
     У Законі України «Про захист рослин» вказано на обов’язковість здійснення заходів щодо захисту рослин підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження.  
    У статті 16 цього закону вказано, що головний державний фітосанітарний інспектор України, головні державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори мають право: вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких безпосередньо пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин, а також працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання таких робіт, які не мають допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин;
     одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян необхідну інформацію з питань захисту рослин.
            Вега С.І. державний фітосанітарний інспектор управління     фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській обл.