< Попередня новина

16.02.2021 08:52 - давність новини: 17 дн.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

Відділу соціального захисту населення Жовківської міської ради

Шановні жителі Жовківської територіальної громади!
Інформуємо Вас про функціонування на території громади Відділу соціального захисту населення Жовківської міської ради.
Відповідно з питаннями, які стосуються соціальної сфери жителі нашої громади мають можливість звертатись у зазначений відділ.
Основні завдання та функції відділу соціального захисту населення Жовківської міської ради:
1. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади: прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат.
2. Надає консультації з питань застосування законодавства щодо призначення пенсій, страхових виплат, соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій на догляд (надання соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинку дітей, отримання засобів реабілітації, опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, надання соціальних і реабілітаційних послуг, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;
3. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення.
4. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.
5. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.
6. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проєктів місцевих програм соціального розвитку, проєкту бюджету громади.
7 Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.
8. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
9. Здійснює моніторинг, якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні послуги.
10. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.
11. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.
12. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.
13. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.
14. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.
15. Здійснює заходи відповідно до законодавства з питань про надання допомоги (за рахунок коштів державного та обласного бюджетів) особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців.
16. Приймає та опрацьовує документи з метою вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
17. Встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;
18. Інформує осіб з обмеженими фізичними можливостями про послуги Державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
19. Інформує центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з обмеженими фізичними можливостями, які виявили бажання працювати;
20. Направляє на забезпечення технічними засобами реабілітації та видачу технічних засобів реабілітації, які були в користуванні;
21. Видає клопотання про направлення до будинку інтернату.
Місцезнаходження: м. Жовква, вул. Коновальця, 4 (приміщення відділу освіти 1 пов.), електронна адреса: vsznmr_zhovkva@ukr.net