< Попередня новина

15.09.2023 14:48 - давність новини: 314 дн.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14А; тел.: +38(032)-298-96-01, +38(067)-675-3520; e-mail: VSyvulya@gng.com.ua
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, та АГЗП за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Сагайдачного, 1-А.
Технічна альтернатива 1
Реконструкція пункту сервісного обслуговування водії та пасажирів АЗС та влаштування автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням, з підземним розміщенням модулю газового резервуару об’ємом 19,98 м3, з приймальною колонкою СВГ та двох ПРК (паливо-роздавальна колонка СВГ), що встановлюються на подовженій частині існуючих острівців ПРК рідкого моторного палива під навісом.
Технічна альтернатива 2
Реконструкція пункту сервісного обслуговування водії та пасажирів АЗС та влаштування автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням, з наземним розміщенням модулю газового резервуару об’ємом 19,98 м3, з приймальною колонкою СВГ та двох ПРК (паливо-роздавальна колонка СВГ), що встановлюються на подовженій частині існуючих острівців ПРК рідкого моторного палива під навісом.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на існуючій АЗС за адресою: 80300, Львівська область, Львівський район, Жовківська територіальна громада, м. Жовква, вулиця Сагайдачного, 1-А. Територія планованої діяльності, розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером 4622710100:01:010:0051. Загальна площа земельної ділянки складає – 1,3 га, цільове призначення земельної ділянки – 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС, що перебуває у фактичному користуванні із відповідним цільовим призначенням земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району, сплатою податків в місцеві бюджети. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На території існуючої АЗС зберігання нафтопродуктів здійснюється в двох підземних резервуарах розділених на секції, загальним об’ємом 100 м3 – для бензину марок А-95 та А-95 Pulls, дизельного палива і дизельного палива Pulls.
Передбачений АГЗП розрахований на 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) – пропан-бутан.
АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів СВГ.
Обсяг резервуару СВГ складає 19,98 м3.
Розташування з металевою рамою насосно-арматурного блоку (НАБ), насосною установкою, двох паливо-роздавальних колонок, обв’язувальними трубопроводами, контрольно-вимірювальними приладами, запірними пристроями та клапанами. Резервуар являє собою зварну горизонтальну циліндричну посудину. СВГ надходить автоцистернами, перелив газу в резервуар здійснюється за допомогою насоса. Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки, струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля.
Реконструкція операторної АЗС передбачає збільшення площі усіх приміщень будівлі.
Інженерне забезпечення на об’єкті існуюче: електропостачання – в межах існуючої дозволеної приєднаної потужності; водопостачання та водовідведення – існуючі. Очищення дощових вод здійснюється в існуючих очисних спорудах з подальшим відведенням в міську дощову каналізацію.
Режим роботи автозаправної станції – цілодобовий.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
– по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
– по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;
– по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
– дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Цільове використання земельної ділянки. Виконання вимог відповідно містобудівних умов та обмежень. Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173), а також протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності (під час проведення робіт з реконструкції та експлуатації) на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат: формування мікрокліматичних умов, які сприяють розвитку і поширенню шкідливих викидів не передбачається, вплив відсутній.
- повітряне середовище: вплив на атмосферне повітря очікується допустимий, в межах ГДК атмосферного повітря населених місць.
- водне середовище: скидів стічних вод в водні об’єкти не передбачається, вплив в межах норм.
- геологічне середовище: під час проведення будівельних робіт в межах нормативних вимог.
- земельні ресурси: порушення верхнього шару ґрунту під час проведення будівельних робіт в межах нормативних вимог. В процесі експлуатації АЗС можливе забруднення ґрунту в результаті проливу нафтопродуктів при здійснені технологічних операцій, а також відходами при будівництві та експлуатації.
Негативного впливу і нанесення збитку земельним ресурсам району не передбачається, а також не вплине на стан ґрунтів, і не приведе до зміни механічних, водно-фізичних і інших їхніх властивостей. Вплив на земельні ресурси очікується допустимий.
- рослинний та тваринний світ: вплив на рослинний та тваринний світ очікується в межах нормативних вимог.
- природно-заповідний фонд: вплив не передбачається. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі розміщення планованої діяльності відсутні. Заповідні та
природоохоронні території, пам’ятки історії та культури, захист яких необхідний у зв’язку з проведенням планованої діяльності – відсутні.
- культурна спадщина: в районі розміщення об’єкта планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури, вплив не передбачається.
- техногенне середовище: вплив на промислові і житлово-цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища під час реконструкції та експлуатації АЗС в межах нормативних вимог.
- довкілля, здоров’я та умови проживання населення: вплив прогнозується у межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства. Соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого населення, діяльність житлово-цивільних об'єктів в ході запланованої діяльності не порушуються. З позитивних впливів – можливість поліпшення сервісу автомобілістів на дорогах, поліпшення матеріальних, соціальних і культурних умов життя.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно з:
- пунктом 4 частини 3 статті 3 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 кубічних метрів і більше) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
- пунктом 14 частини 2 статті 3 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включень до звіту з оцінки впливу на довкілля, приймається у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел/факс +38(032) 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – Сорока Назарій Любомирович.