< Попередня новина

26.04.2021 16:05 - давність новини: 20 дн.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

КОНКУРС на головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної  посади  головного спеціаліста   відділу містобудування та архітектури  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області
Кваліфікаційні вимоги:
- громадянство України;
- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня   бакалавра в галузі знань архітектура та будівництво;
- без вимог до стажу роботи;
- знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;
- вільне володіння державною мовою;
- вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Повинен знати: 
- Конституцію України;
- Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування",  "Про запобігання корупції", «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень;
- Укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження - Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;
- Інструкцію з діловодства;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- Правила ділового етикету;
- Правила охорони праці та протипожежної безпеки;
- Володіння програмним забезпеченням: Archi CAD, Auto CAD, 3DS Max, Photoshop, Digital, Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows;
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
-  визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Жовківської міської ради такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі   в якій зазначаються про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; основні мотиви для зайняття посади;
2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня з додатками;
5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;
6) копію паспорта;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). Бажаним є подання мотиваційного листа.
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс (до 17.00 год. 26 травня 2021 року) за адресою: вул. Львівська, 40 (каб.18) м. Жовква, Львівської області.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та з інших питань надається секретарем комісії за телефоном  067-37-18-303 або електронною адресою: info@zhovkva-rada.gov.ua