< Попередня новина

31.03.2020 14:15 - давність новини: 3 р.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

«Біосферний заповідник Розточчя»

Жовківська міська рада у період з 01.04.2020 по 31.10.2020 буде реалізовувати проект технічної до-помоги Європейського союзу «Біосферний заповідник Розточчя» PBU2/0861/18 в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Головним Бенефіціаром (Виконавцем) проекту є Місцева туристична організація «Розточчя» (Польща, м. Томашів Любельський), двома іншими партнерами є Жовківська міська рада та місто То-машів любельський.
Розточчя - це унікальний географічний та природний регіон ЄС, який потребує спільних транскордон-них дій, щоб покращити визнання його, як бренду, тому завдання проекту - це промоція культурної та природної спадщини Розточчя, розвиток туристичних потоків за допомогою транскордонних захо-дів, поширення знань про транскордонний Біосферний заповідник Розточчя, як платформи для обго-ворення сталого розвитку регіону з шанобливим ставленням до природи та громад.
Загалом, діяльність проекту спрямована на посилення транскордонної співпраці та інтеграції регіонів, покращення іміджу та привабливості регіону Розточчя.
Цільові групи проекту: вчителі, директори шкіл, працівники органів місцевого самоврядування та працівники установ культури, громадські організації, організації, які працюють зі школами та займа-ються позашкільною освітою та природоохоронною діяльністю, учні шкіл, місцеві громади, що про-живають у регіоні Розточчя, особливо мешканці Жовкви та Томашова Любельського, туристи, які від-відують Розточчя по обидві сторони кордону.
Головні заходи проекту: 2 конференції та 2 навчальні поїздки, що відбуватимуться по обидві сторони кордону (і в Україні, і в Польщі), публікація буклету «Транскордонний біосферний заповідник «Роз-точчя», сюжети на радіо, промоційні матеріали, присвячені Біосферному заповіднику. Програми кон-ференцій та навчальних поїздок включатимуть інформацію про необхідність раціонального управ-ління природними ресурсами, потребу захищати природне середовище та ландшафт та цінувати при-родні цінності Розточчя, яке має 409 цінних природних об'єктів, включаючи 358 на польській та 51 на українській стороні.
Проект є інноваційним, оскільки досі не було двостороннього обміну інформацією про шкільну та позашкільну екологічну освіту, де б брали участь працівники адміністрацій та громадських організа-цій, які мають справу з навколишнім середовищем.
Заплановані заходи та досягнуті результати зміцнять існуючі форми співпраці, породять нові ідеї на майбутнє та активізують механізми, необхідні для функціонування Транскордонного біосферного за-повідника «Розточчя». Реалізація проекту в рамках запропонованого транскордонного партнерства є дуже важливою, оскільки це є проект міст (м. Жовква та м.Томашів Любельський), важливих для со-ціального та економічного розвитку Розточчя по обидва боки кордону. Міста мають значний досвід ведення двосторонньої діяльності, гарантуючи стабільність проекту та досягнутих результатів. Проект також вплине на досягнення приблизного рівня знань та обізнаності українського та польського на-селення, що проживає у регіоні Розточчя.
Місце проведення проекту: Польща (Люблінське воєводство), Україна (Львівська область).