Правила утримання собак, котів і диких тварин

на території Жовківської міської ради Львівської області
1.    Загальні положення
1.1 Правила утримання собак, котів і диких тварин на території Жовківської міської ради Львівської області (надалі - Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.
1.2 Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України), а також на громадян і громадські установи, що утримують тварин на території Жовківської міської ради Львівської області.
1.3 Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов’язані суворо додержуватись вимог законів України:
•    «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
•    «Про тваринний світ»;
•    «Про охорону навколишнього природного середовища»;
•    «Про ветеринарну медицину»;
•    «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
•    «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
А також:
•    «Європейська Конвенція про захист домашніх тварин»;
•    «Кодекс України про адміністративні правопорушення»;
•    «Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах».
1.4 Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.
1.5 Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримає.
1.6 Ці Правила базуються на принципах:
•    гуманного ставлення до тварин;
•    забезпечення належних та безпечних умов для гармонійного співіснування людей та тварин;
•    обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в місті;
•    забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
•    заборони жорстоких методів умертвіння тварин, що призводить до загибелі від задушення, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів;
•    відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;
•    утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам.
1.7 Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
1.8 Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.
2. Визначення термінів
Поняття, що вживаються у цих Правилах мають наступне визначення:
тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
жорстоке поводження з тваринами – поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України.
3. Вимоги до утримання собак, котів і диких тварин
3.1 Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю. Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цих Правил та Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
3.2 Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.
3.3 Диких тварин утримувати у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
3.4 Фізичні та юридичні особи, які утримують собак, котів і диких тварин, зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, санітарно-гігієнічних норм та цих Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.
3.5 Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.
3.6 Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм належних умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
3.7 Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
3.8 При додержані вимог цих Правил дозволяється утримувати:
•    домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування, крім випадків погодження усіх співвласників будинку чи нежитлової будівлі;
•    домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;
•    домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій добре огородженій території (в ізольованому приміщенні);
•    домашніх тварин – юридичним особам: для охорони – в обладнаних приміщеннях, у вольєрах або в розподільниках;
•    собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.
3.9 При поводжені з тваринами не допускається:
•    використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
•    примушення тварини до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
•    нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
•    використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.
3.10 При проведені больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.
3.11 При поводжені з тваринами забороняється:
•    розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
•    розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
•    примушення до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;
•    проведення генетичних змін на тваринах;
•    застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;
•    інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.
3.12 Особи, які утримують домашніх та інших тварин зобов’язані:
- дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;
- забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;
- реєструвати тварин віком від трьох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз'яснюються правила їх утримання;
- зареєструвати новопридбаних тварин протягом десяти днів від дати їх придбання;
- тримати сторожових собак лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;
- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;
- прибирати екскременти за своїми тваринами;
- при неможливості подальшого утримання домашньої або дикої тварини вона повинна бути передана іншому власнику або здана у притулок;
- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;
- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;
- регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації;
- відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.
3.13 Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо). Власник домашньої тварини зобов’язаний попереджувати можливість її захворювання способом періодичних оглядів і вакцинацій.
У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
3.14 Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.
3.15. Мешканцям та гостям територіальної громади Жовківської міської ради Львівської області забороняється:
•    продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;
•    утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо).
•    організовувати стихійні годівниці для безпритульних та бездоглядних тварин, несанкціонований прикорм тварин у місцях максимальної концентрації людей;
•    відпускати собак на само вигул;
•    пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами;
•    отруєння тварин будь-якими засобами.
4. Реєстрація домашніх тварин
4.1 Процедура та порядок реєстрації домашніх тварин, що утримуються фізичними та юридичними особами регулюються чинним законодавством України.
4.2 Реєстрацію домашніх тварин проводять заклади ветеринарної медицини.
4.3 Реєстрація проводиться з метою:
•    єдиного обліку цих тварин у місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
•    контролю за чисельністю безпритульних тварин;
•    здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
•    забезпечення епізоотичного благополуччя;
•    вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням тварин.
4.4 Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.
4.5 Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини також надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.
4.6 Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.
5. Вимоги до вигулу тварин
5.1 Власники собак, котів та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (особи, які супроводжують) мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).
5.2 Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14 років.
Забороняється здійснювати супровід собак: психічно хворим, не в тверезому стані або фізично неспроможнім керувати твариною.
5.3 Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:
•    безпеку супроводжуваної тварини;
•    наявність на тварині ошийника, повідка, обов’язкового намордника;
•    безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;
•    безпеку дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
5.4 У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику, а маленькі собаки – у закритих контейнерах або на руках супроводжуючої людини. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку.
5.5 Під час переходу через вулиці особа, що здійснює вигул собаки, зобов’язана взяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.
5.6 При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.
5.7 Дозволяється вигулювати собак, котів в місцях, спеціально відведених та обладнаних для цієї мети виконавчим комітетом Жовківської міської ради, а також на прибудинкових територіях з тильної сторони будинку.
5.8 Забороняється вигулювати тварин в місцях загального користування без відповідного інвентарю для прибирання їх випорожнень.
5.9 Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов’язана:
•    здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;
•    прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування, прибудинковій території та території благоустрою (ця вимога не поширюється на власників собак–поводирів);
•    навчати собак за навчальними програмами без повідків і намордників тільки на майданчиках для дресирування.
5.10 Забороняється проводити купання тварин в природних водоймах, особливо в місцях відпочинку людей на воді в період максимального скупчення людей, розчісування та стрижку тварин в невідведених (заборонених) для цього місцях.
5.11 Особи, які утримують домашніх тварин і не є мешканцями територіальної громади Жовківської міської ради ЛЬвівської області, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу та лептоспірозу.
6. Транспортування домашніх тварин
6.1 Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин».
6.2 При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.
6.3 Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.
При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.
6.4 Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.
6.5 Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.
7. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин
7.1 Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються безпритульними і підлягають вилову.
7.2 Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідедіміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
7.3 Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим агресивні дії).
7.4 Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння (евтаназії).
7.5 Вилов та тимчасова ізоляція собак, котів та інших домашніх тварин проводиться спеціалізованою організацією.
7.6 Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
7.7 Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).
7.8 Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.
Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.
7.9 Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
7.10 Перед поверненням до середовища існування, безпритульні тварини підлягають стерилізації, щепленню проти сказу, дегельмінтизації та іншим необхідним обробкам.
7.11 Власники тварин зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.
7.12 Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання візуально ідентифіковані та тавровані. Винятково, повторно можуть бути відловлені лише, агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.
7.13 Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.
7.14 У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних притулку.
7.15 Працівникам служби відлову забороняється:
•    використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
•    відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем;
•    привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям для будь-якої мети;
•    знімати собак з прив’язі;
•    використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.
7.16 У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакти з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.
7.17 Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову.
8. Функціонування притулків для безпритульних тварин
8.1 Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.
Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Жовківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.
8.2 Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших, незаборонених законодавством джерел фінансування.
8.3 Місцевий бюджет може передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.
8.4 Притулки для тварин функціонують відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.
9. Умертвіння тварин
9.1 Умертвіння (евтаназія) тварин допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть.
9.2 Умертвіння (евтаназія) тварин допускається:
•    для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
•    у разі агресивності тварин, що загрожує життю та здоров’ю людей та не підлягає корекції, за наявності відповідного висновку кінолога;
•    за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
•    за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці;
•    при регулюванні численності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини.
9.3 При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
•    умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
•    приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
•    забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушення, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
•    умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.
10. Поховання померлих тварин
10.1 Поховання померлих тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, визначених виконавчим комітетом Жовківської міської ради Львівської області за наявності вільної території у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.
10.2 У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний протягом 5 днів повідомити заклад ветеринарної медицини та здати реєстраційне свідоцтво.
10.3 Поховання, у тому числі шляхом кремації померлих безпритульних тварин здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
10.4 Забороняється викидати трупи собак, котів та диких тварин в контейнери для збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
11. Особливості утримання службових собак та собак бійцівських порід
11.1 Придбання службових собак, дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку.
12. Поводження з домашніми та дикими тваринами, що використовуються у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля
12.1 Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.
12.2 При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.
12.3 Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.
Забороняється створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.
12.4 При дресируванні тварин не допускається нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо, а також примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.
12.5 Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.
12.6 Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог законодавства.
13. Виховання гуманного ставлення до тварин
13.1 Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом факультативного викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
14. Здійснення контролю за виконанням Правил та відповідальність за їх порушення
14.1 Контроль за додержанням цих Правил на території Жовківської міської ради Львівської області здійснюється державними органами ветеринарної медицини, виконавчими органами міської ради, органами Національної поліції, комунальним підприємством «Жовківське міське управління житлово-комунального господарства», органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин.
14.2 Орган Національної поліції України, здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.
14.3. Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами та за фактами порушення Правил утримання.
Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.
14.5 За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.

Секретар міської ради    Андрій Мазан