< Попередня новина

10.11.2021 15:27 - давність новини: 2 р.
Автор:  Жовківська мр
Категорія: Загальні новини

Конкурс на заміщення двох вакантних посад адміністраторів відділу ЦНАП

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення двох вакантних посад адміністраторів відділу Центр надання адміністративних послуг  Жовківської міської ради Львівського району Львівської області.
Кваліфікаційні вимоги:
- громадянство України;
- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня  магістра  (спеціаліста), бакалавра (за рішенням суб’єкта призначення) відповідного професійного спрямування ;
- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року;
- знання чинного законодавства України, у тому числі з питань діяльності органів місцевого самоврядування;
- вільне володіння державною мовою;
- вік кандидата на посаду не повинен перевищувати граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
Повинен знати:  Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації і діяльності органів місцевого самоврядування; закони України  «Про  адміністративні послуги»;  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються функціонування Центрів надання адміністративних послуг; основи управління персоналом; інструкцію з діловодства; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
-  визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Жовківської міської ради такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі  в якій зазначаються про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; основні мотиви для зайняття посади;
2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня з додатками;
5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, встановленою відповідно до законодавства;
6) копію паспорта;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
8) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови, як навчального предмету (дисципліни) ,або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). Бажаним є подання мотиваційного листа.
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс ( до 16.00 год. 10 грудня 2021 року)  за адресою: вул. Львівська, 40 (каб.18) м. Жовква, Львівського району, Львівської області.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці та з інших питань надається секретарем комісії за телефоном  067 37 18 303 або електронною адресою: info@zhovkva-rada.gov.ua