Як проголосувати???

В Вайбері:

Viber

За його допомогою можна голосувати за проєкти, а також ділитися проєктами.

Інструкція з використання Інструкція

В Телеграмі:

Потрібно увійти в телеграм і зверху в рядку пошуку ввести @VoteForCityBot

ПОЛОЖЕННЯПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЖОВКВИ
Склад координаційної ради
Голова координаційної ради
Мазан Андрій (секретар міської ради)
Секретар координаційної ради
Шняк Тарас (депутат міської ради)
Член координаційної ради
Буцяк Леся (депутат міської ради)
Член координаційної ради
Вольський Олег (член ГО «Допомога армії України – Жовква»)
Член координаційної ради
Дворніков Андрій (спеціаліст-енергоменеджер)
Член координаційної ради
Кильник Вікторія (депутат міської ради)
Член координаційної ради
Клак Олена (виконавчий директор ГО «Жовківський центр міського розвитку)
Член координаційної ради
Клин Галина (голова ОСББ «Добробут»)
Член координаційної ради
Козар Галина (начальник відділу фінансів та бюджету)
Член координаційної ради
Костюк Іван (голова ГО «Гільдія підприємців Жовківщини»)
Член координаційної ради
Креховець Зіновій (депутат міської ради)
Член координаційної ради
Щур Роман (перший заступник міського голови)
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ м. Жовкви Послідовність впровадження та реалізації 2018-2019 році
до 17.10
17.09 по 17.10
17.10 по 05.11
до 05.11
до 05.11
Інформаційна кампанія
Подання проектів
Попередня перевірка та аналіз проектів
Складання списків проектів
Розміщення списків проектів на веб-сайті
12.11 по 30.11
до 05.12
до 10.12
до 25.12
до кінця 2019 року
Голосування за проекти
Встановлення підсумків голосування
Розміщення результатів голосування на веб-сайті
включення проектів-переможців до бюджету на 2017 рік
Реалізація проектів-переможців
Зразок бланку голосування
Сторінка 1
Сторінка 2

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сьогодні громада будь-якого населеного пункту першочергово відчуває на собі загострення тих проблем економічного та соціального розвитку, які супроводжують її в повсякденному житті. Жителі міст постійно нарікають на недостатньо якісні житлово-комунальні послуги, погану екологію, недосконалу інфраструктуру та ін. Відсутність у громади ініціативи, активності та відповідальності щодо соціально-економічного розвитку своїх територій призводить до втрати взаємозв’язку між громадою та владою.
1.2. За останні роки в сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів м. Жовкви, виникають ідеї як покращити своє місто, район чи вулицю.
1.3 Щоб повністю подолати пасивність громадян, необхідно навчити населення міста технологіям розв’язання проблем розвитку та дати мешканцям інструмент впливу на організацію та формування найважливіших проблем, їх вирішення, що допоможе об’єднати погляди жителів.
1.4. Положення про Громадський бюджет м. Жовкви – визначає основні засади процесу взаємодії органу місцевого самоврядування міста Жовкви та громадян міста щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.
1.5. Положення про Громадський бюджет м. Жовкви розроблено з врахуванням норм бюджетного кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням європейського досвіду  у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.
1.6. Положення покликане активізувати участь громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечити прозорість та відкритість органу місцевого самоврядування та забезпечити впровадження кращих європейських практик взаємодії влади та громади.

ІІ. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ДАНОМУ ПОЛОЖЕННІ

2.1. Громадський бюджет – частина бюджету міста Жовкви, обсяг якої визначається щорічно відповідним рішенням міської ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади міста, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною Програмою.
2.2. Програма – це документ, що регламентує напрямок, бюджет окремих проектних пропозиції. Затверджується щорічно Жовківською міською радою.
2.3. Проект – це комплект документів поданих автором, які містять задум, ідею, комплекс заходів, план дій, які викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви, а також має підтримку не менше 10 фізичних осіб (окрім самого автора).
2.4. Автор проекту – це фізична особа, повнолітній, дієздатний громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований і проживає на території міста Жовкви, підготувала і подала на конкурс проект у порядку визначеному цим Положенням та Програмою.
2.5. Форма проекту – єдина для всіх учасників, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1).
2.6. Конкурс – це відбір та процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення та Програми.
2.7. Координаційна рада – створений рішенням Жовківської міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету м. Жовкви.
2.8. Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням та Програмою.
2.9. Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2).
2.10. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами громади міста шляхом заповнення бланку (додаток 3) для голосування в паперовому вигляді в Жовківській міській раді або електронному вигляді на офіційному веб-порталі міської ради (zhovkva-rad.gov.ua).
2.11. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Формування Громадського бюджету міста Жовкви проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Жовкви.
3.2. Загальний обсяг Громадського бюджету м. Жовкви на бюджетний рік визначається рішенням міської ради та складає не менше 1% затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету м. Жовкви на відповідний бюджетний період.
3.3. Подані для фінансування за рахунок Громадського бюджету м. Жовкви проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.
3.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, вона має належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.
3.5. Вартість однієї окремої проектної пропозиції, що буде профінансована за рахунок Громадського бюджету визначається відповідною Програмою.
3.6. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами можливі лише за згодою авторів цих проектів.
3.7. Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проекти та голосування в рамках «Громадського бюджету м. Жовкви» висвітлюється у відповідному розділі на офіційному сайті Жовківської міської ради за адресою: zhovkva-rada.gov.ua.

ІV. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

4.1. Координаційна рада, утворюється в кількості не більше ніж з 12 осіб, з яких 1/3 складають представники громадських організацій, 1/3 – представники депутатського корпусу і 1/3 – представники органу місцевого самоврядування з числа спеціалістів виконавчого апарату Жовківської міської ради.
4.2. Кількісний та персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатських фракцій міської ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та ДНЗ.
4.3. Координаційна рада під час першого засідання обирає зі свого складу голову та секретаря. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному сайті Жовківської міської ради.
4.4. Функції, повноваження та обов’язки Координаційної ради:
- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації та пропозиції щодо їх доопрацювання;
- приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього положення та Програми;
- приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;
- отримувати інформацію про хід реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;
- визначати уповноважених представників для доповідей та співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Жовківської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях ради;
- визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування;
- проводити засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти про час та місце проведення засідання;
- звітувати за результатами реалізації проектів.
4.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.
4.6. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням члена ради або колегіальним рішенням.
4.7. Координаційна рада діє на підставі даного Положення та Програми.

V. ІНФОМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

5.1. Щорічно для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви проводиться інформаційна кампанія.
5.2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
5.3. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовква; заохочення мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів перебіг подій та результати голосування.
5.4. Автори проектів самостійно за власний рахунок і власним ресурсом організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’яснення переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців громади міста Жовкви.

VІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ

6.1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви можуть подавати фізичні особи – мешканці міста Жовкви, які зареєстровані і постійно проживають на території міста Жовкви, і яким на момент подачі пропозиції виповнилось 16 років.
6.2. Від одного автора протягом року може надходити не більше одного проекту.
6.3. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:
- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладено стисло, лаконічно, в межах одного речення;
- проект має стосуватися об’єкта загального користування та бути актуальним для членів територіальної громади міста Жовкви;
- проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1);
- проект не суперечить діючому законодавству України;
- реалізація проекту знаходиться в межах компетенції Жовківської міської ради та її виконавчих органів;
- термін реалізації проекту не перевищує одного бюджетного року та спрямований на кінцевий результат;
- проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – членів територіальної громади міста Жовкви (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;
- при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, при відсутності проектно-кошторисної документації, авторам необхідно керуватися орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).
6.4. В рамках Громадського бюджету м. Жовкви не фінансуються:
- проекти, які суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;
- проект, що обмежується виключно підготовкою проектно-кошторисної документації;
- проекти, майбутні витрати на утримання та обслуговування продукту яких перевищують вартість реалізації проекту.
6.5. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, повинні формуватися з наступного пакету документів:
- заповнена Форма проекту, реалізація якого планується за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви, згідно додатку 1 до цього Положення;
- список з підписами щонайменше 10 фізичних осіб, мешканців міста Жовкви, які підтримують проект (крім автора проекту);
- орієнтовний розрахунок вартості проектної пропозиції;
- за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, графічні матеріали, додаткові пояснення та ін.
6.6. Проектні пропозиції подаються:
- електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail:info@remove-this.zhovkva-rada.gov.ua з приміткою «Громадський бюджет міста»;
- в паперовому вигляді за адресою: м. Жовква, пл. Вічева, 1 з приміткою «Громадський бюджет міста».
6.7. Терміни подачі проектів:
- пілотний етап – у першому кварталі 2017 року протягом 30 днів з моменту оголошення про початок збору пакетів документів на офіційному сайті Жовківської міської ради;
- на регулярній основі – протягом 30 днів, починаючи з 30 липня року, що передує наступному бюджетному року (в т.ч. у 2017 році), з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви.
6.8. Заповнені Форми проектів, що надійшли на Конкурс, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, розміщаються на офіційному сайті Жовківської міської ради в розділі «Громадський бюджет».
6.9. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів в результаті додаткових консультацій, але не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
6.10. Автор проекту може зняти поданий особисто проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
6.11. В разі необхідності автор проекту або уповноважена ним особа має право представити проект в ході публічних обговорень.

VІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ

7.1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.
7.2. Посадова особа Жовківської міської ради, яка відповідає за реєстрацію звернень громадян, разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких планується за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви.
7.3. Координаційна рада протягом 20 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для прийняття проектних пропозицій, шляхом проведення засідань перевіряє повноту і правильність заповнення Форми-заявки проекту, відповідність проектної пропозиції загальним критеріям визначеним у Положенні та Програмі, проводить аналіз на предмет реалістичності проекту.
7.4. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа Координаційної ради електронною поштою, телефоном або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації про доопрацювання проекту.
7.5. У разі відмови автора надавати необхідну інформацію та вносити корективи, або якщо такі діє не були вчинені протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної інформації, проектна пропозиція відхиляється і проект в подальшому не розглядається.
7.6. Розгляду не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, змін конституційного устрою країни тощо.
7.7. За підсумками попередньої оцінки та аналізу по кожному проекту Координаційною радою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Карта містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини.
7.8. На підсумковому засіданні Координаційної ради формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.
7.9. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, визначаються як такі, що будуть представлені для голосування і підлягають оприлюдненню на офіційному сайті Жовківської міської ради в розділі «Громадський бюджет м. Жовкви».
7.10. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти допущені до голосування і будуть опубліковані на сайті.
7.11. Автор проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в допуску їх проектів до голосування з відповідним обґрунтуванням.

8.1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Жовкви шляхом голосування.
8.2. Голосування проводиться не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на офіційному сайті Жовківської міської ради.
8.3. Голосування проводиться:
- на офіційному сайті Жовківської міської ради www.zhovkva-rada.gov.ua в розділі «Громадський бюджет м. Жовкви» шляхом заповнення електронної анкети;
- у визначеному міською радою місці для голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.
Зміст анкети в обох випадках є однаковим.
8.4. Голосування триває 15 робочих днів. Доступ до електронної анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації на сайті.
8.5. Кожен член територіальної громади може віддати лише один голос за один проект у кожному періоді.
8.6. Встановлення результатів голосування здійснює Координаційна рада на відкритому засіданні не пізніше 3 робочих днів після завершення голосування шляхом підрахунку голосів.
8.7. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість голосів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.
8.8. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможця визначає Координаційна рада своїм рішенням.
8.9. Кількість проектів переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету міста Жовкви.
8.10. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного відповідно до пункту 8.7. цього розділу, до фінансування пропонується наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених міському бюджеті м. Жовкви на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви.
8.11. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.
8.12. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засіданні Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Жовківської міської ради.
8.13. Інформація про проекти-переможці, рейтинг публікується на офіційному сайті Жовківської міської ради в розділі «Громадський бюджет м. Жовкви».
8.14. Усі автори проектів, що публікувалися для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

ІX. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. ЖОВКВИ

9.1. Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках Громадського бюджету м. Жовква після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.
9.2. У пілотному 2017 році, в якому відбір, голосування та визначення проектів-переможців заплановано на I-е півріччя 2017 року, фінансування і виконання робіт проводиться в II-у півріччі 2017 року.
9.3. Проекти, які шляхом голосування отримали найбільшу кількість голосів та були рекомендованими до реалізації, мають бути включені до фінансування та винесені на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
9.4. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Жовківської міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які повинні здійснювати реалізацію проекту на будь-якому етапі.
9.5. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів бюджету міста.
9.6. Контроль за виконанням реалізації проектів-переможців здійснюють Жовківська міська рада, виконавчий комітет Жовківської міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.
9.7. Автор проекту залучається до контролю виконання свого проекту на будь-якому етапі.
9.8. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів-переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.
9.9. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщається на офіційному сайті Жовківської міської ради в розділі «Громадський бюджет м. Жовкви».
9.10. Уповноважений орган спільно з Координаційною радою щорічно готує звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Жовкви.

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Консультації стосовно Громадського бюджету міста Жовкви мають циклічний характер, тобто, повторюються кожен рік.
10.2. Жовківська міська рада щорічно затверджує Програму Громадського бюджету міста на бюджетний рік.
10.3. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати яких можуть використовуватись для впровадження змін з метою вдосконалення та оптимізації процесу Реалізації Громадського бюджетування м. Жовкви.
10.4. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування, в разі необхідності, розробляє Координаційна рада.

ДОДАДТКИ ДО ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ