Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов ведеться відповідно до Житлового кодексу України,  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та затвердженим рішенням виконавчого комітету від 14.03.2024 року №30  положенням про квартирний облік при виконавчому комітеті Жовківської міської ради.
На квартирний облік у виконавчому комітеті Жовківської міської ради беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають та зареєстровані в населених пунктах, які входять до Жовківської міської територіальної громади.
Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік:
•забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли на одну особу припадає менше 8 кв. м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири (будинку) до уваги не береться) та не менше 5 років проживання на території Жовківської міської територіальної громади;
•які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
•наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 р. № 52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї;
•проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
•проживання не менше п’яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
•проживання у гуртожитках;
•проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин;
•проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).
•внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,  визначених  абзацами  першим  та четвертим  пункту  1  статті  10, членів сімей загиблих (померлих) Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту".
Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також  громадяни,  які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно  умов  даного  населеного  пункту  квартирах:  особи, які належать  до  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  війни; члени сімей загиблих  (померлих)  ветеранів  війни  та  члени  сімей  загиблих (померлих)  Захисників  і  Захисниць  України;  Герої України,  учасники бойових дій та учасники війни; працівники,  які  тривалий  час (не менше 15 років)  сумлінно  пропрацювали  на одному підприємстві,  в установі, організації.
Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік
Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати до відділу ЦНАП Жовківської міської ради наступні документи:
1. заяву встановленого зразка, підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на квартирний облік.
2. довідку (и) про реєстрацію місця проживання видану на кожного члена сім`ї: Витяг з реєстру територіальної громади.
3. довідку (и) з місця роботи осіб, які підписали заяву про неперебування на квартирному обліку.
В довідці повинно бути зазначено чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем праці.
3.1. Якщо особа є підприємцем - подається копія свідоцтва/витягу про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
3.2. Якщо особа не працює і є пенсіонером - копія пенсійного посвідчення.
3.3. Якщо особа не працює – документ, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи.
4. засвідчені копії (власними підписами) паспортів повнолітніх осіб (І-D карток при наявності), які зазначені в представленій довідці про склад сім’ї (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії.
5. акт обстеження житлових умов (за наявності).
Для отримання акту обстеження житлових умов особа, яка бажає стати на квартирний облік, звертається до депутата міської ради чи старости Жовківської міської ради.
6. засвідчені особистим підписом заявника копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).
Якщо на облік зараховується не одна особа, вона повинна надати копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).
7. копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло (витяг з Державного реєстру речових прав).
8. копію договору найму житла між власником і наймачем, якщо особа проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності/ордеру.
9. копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (медико-соціальна експертиза), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання.
10. копія витягу про зареєстрованих у житловому приміщенні- будинку осіб.
До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (ветеран війни; герой України, особа, яка має статус ліквідатора аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; тощо).
Подана громадянином заява з відповідними додатками проходить наступні етапи:
1. реєстрація заяви із додатками;
2. розгляд документів громадською комісією з житлових питань виконавчого комітету Жовківської міської ради та надання висновків виконавчому комітету для прийняття рішення.  
3. розгляд та прийняття відповідного рішення на черговому засіданні виконкому міської ради;
4. внесення інформації до журналу реєстрації заяв громадян про взяття  на квартирний облік при виконавчому комітеті Жовківської міської ради та книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.