• 01236 Прийняття рішення про способи участві у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї
  • 01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років
  • 01683 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина
  • 02195 Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування