Вимоги до довіреності

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до частини 1, 2 статті 245 Цивільного кодексу України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреності, що видаються юридичними особами, не вимагають нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією.

Довіреність фізичної особи, фізичної особи – підприємця повинна бути посвідчена нотаріально.

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).

Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і дату складання (підписання), строк дії (прописом), прізвище, ім’я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника та особи, яку представляють, а за необхідності – займану посаду, коло повноважень.

Відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України строк довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є недійсною.

В умовах воєнного стану довіреності військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) , або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Для врахування! На виконання постанови Кабінету Міністрів України №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» наказом Міністерства юстиції України від 03 травня 2022 року №1760\5 затверджено перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Інформація для внутрішньо переміщених осіб

  • Для внутрішньо переміщених осіб.pdfЗведений перелік типових питань, що надходять від громадян з тимчасово окупованих територій України та внутрішньо переміщених осіб, а також відповіді на них (підготовлено на основі узагальнених даних від міністерств)

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Особливості реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку (віком від 17 до 60 років) здійснюється виключно за наявності військово-облікового документа з відповідною відміткою про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання/перебування, та дозволом військового комісаріату про зміну місця реєстрації, у відповідності до:

•статті 38 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

•статей 6 та 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

•пункту 58 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних».

•Постанова №265 від 07.02.2022 р. Кабінету Міністрів України «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання »

•Пункт 16 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Реєстрація місця проживання дитини від 14 до 18 років

Інформація про послугу

Реєстрація місця проживання дитини у віці від 14 до 18 років відбувається у загальному порядку, але з деякими особливостями. Згідно з Сімейним кодексом України, 14-річна дитина може визначати своє місце проживання з одним з батьків. З ким саме – з матір’ю чи батьком – дитина може вирішувати самостійно. Дитина у віці від 14 до 18 років звертається до органу реєстрації особисто, та подає власний паспорт у якості документа, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина досягла 16-річного віку і вже перебуває на військовому обліку, необхідно додатково подати посвідчення про приписку. При зміні місця реєстрації осіб чоловічої статі віком від 16 років необхідно надати дозвіл військового комісаріату на зміну місця реєстрації. У разі декларування місця проживання в гуртожитку, на період здобуття освіти, згода батьків чи законних представників не надається У разі реєстрації іншого місця проживання, ніж зареєстроване місце проживання батьків – необхідна згода батьків (законних представників).  Присутність обох батьків обов’язкова (з паспортом та РНОКПП).

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги: Заява про реєстрацію місця проживання (заповнюється в ЦНАП)
Паспорт громадянина України та РНОКПП
Квитанція про сплату адміністративного збору Будинкова книга ( для звірки інформації про місце та дату реєстрації)

Умови і випадки надання

Реєстрація здійснюється в день подання особою або її представником документів до Центру надання адміністративних послуг.
При поданні заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження особи як представника.
Результат та способи отримання результату
Рішення про реєстрацію місця проживання
Відмова у реєстрації місця проживання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" стаття 6
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1
Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" ст.9
Постанова КМУ № 265 від 07.02.2022 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад.

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

Інформація про послугу

Для реєстрації місця проживання дитини, батькам дається три місяці з дня народження дитини. Для цього батькам дитини потрібно звернутись до Центру надання адміністративних послуг, за місцем проживання з відповідним пакетом документів.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (заповнюється в ЦНАП)
Свідоцтво про народження
Паспорт громадянина України та РНОКПП (обох батьків).
Присутність обох батьків обов’язкова, якщо батьки зареєстровані за різними адресами.
Квитанція про сплату адміністративного збору
Будинкова книга ( для звірки інформації про місце та дату реєстрації)

Умови і випадки надання

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років може бути здійснена виключно за місцем реєстрації одного з батьків. При цьому згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження.
Реєстрація здійснюється в день подання особою або її представником документів до центру надання адміністративних послуг.
При поданні заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що посвідчує особу представника та документ, що підтверджує повноваження особи як представника.
Реєстрація місця проживання дитини за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
Результат та способи отримання результату
Рішення про реєстрацію місця проживання
Відмова у реєстрації місця проживання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Часті питання та відповіді

Чи потрібна згода другого з батьків/законних представників для здійснення реєстрації місця проживання малолітньої дитини?
Так. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
Чи передбачена відповідальність за проживання без реєстрації місця проживання?
Положеннями статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що проживання громадян без реєстрації місця проживання тягне за собою попередження. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Чи можливе подання заяви про реєстрацію місця проживання на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку?
Так. Частиною другою статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачено, що у разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" стаття 6
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1
Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" ст.9
Постанова КМУ № 265 від 07.02.2022 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад.
Закон України 1871-IX від 05.11.2021 р. «Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад»

Реєстрація_зняття з реєстрації місця проживання

Інформація про послугу

Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстрацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до Центру надання адміністративних послуг.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява на реєстрацію місця проживання (заповнюється в ЦНАП)
Паспорт громадянина України та РНОКПП
Свідоцтво про народження - для дітей віком до 14 років
Документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України). У разі відсутності таких документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла
Будинкова книга (для звірки інформації про місце та дату реєстрації)
Документи, що посвідчують особу законного представника (представника)
Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору
Документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків
Військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)

Умови і випадки надання

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.
Реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою житла будь-якої форми власності.
Реєстрація місця проживання (перебування) особи, зміна її місця проживання (перебування) може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника, що діє на підставі довіреності, посвідченої у встановленому законом порядку.
Документами, що підтверджують право на проживання в житлі є: ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї.

Строк та вартість надання послуги

У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року
Адміністративний збір 37,22 UAH
Строк надання в день подання документів

У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року
Адміністративний збір 62,03 UAH
Строк надання в день подання документів

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" ст. 9
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1
Постанова КМУ № 265 від 07.02.2022 «Деякі питання декларування та реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад.
Закон України 1871-IX від 05.11.2021 р. «Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад»

Чи можна здійснити подачу документів для державної реєстрації замість власника?

Відповідно до пункту 6 та пункту 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127 заява про державну реєстрацію подається особисто власником чи уповноваженою особою шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Чи можна здійснити реєстрацію по копіях документів?

Згідно пункту Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127 для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, окрім випадків, передбачених пунктом 53 Порядку (а саме: втрата державного акту на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності тощо у випадку проведеної державної реєстрації до 1 січня 2013 року).

Що потрібно для реєстрації фізичної особи підприємця?

Для державної реєстрації фізичної особи-підприємця необхідно мати при собі ідентифікаційний номер (у разі відсутності ідентифікаційного номера з причин відмови від коду з релігійних переконань – особа реєструється за серією та номером паспорта, в такому випадку в самому паспорті громадянина України має міститися відмітка про можливість здійснювати платежі за серією та номером паспорту) та документ що посвідчує особу (до прикладу паспорт громадянина України), на підставі цих документів державний реєстратор встановлює особу заявника. Після чого для державної реєстрації подається:

•Заява встановленого зразка Форма №10 (заповнюється самостійно заявником);

•Довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) у разі подачі документів уповноваженою особою;

•Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (подається виключно за бажанням заявника).

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця проводиться безкоштовно. Протягом 24 годин в результаті заявник отримує виписку з єдиного державного реєстру з підписом та мокрою печаткою державного реєстратора.

Як отримати витяг про місце реєстрації на порталі Дія?

1.Авторизуватися на порталі «Дія» https://id.diia.gov.ua/

2.Натиснути «Витяг про місце проживання»

3.Натиснути «Отримати витяг»

4.Перевірити інформацію, яка з’явиться на екрані.

5.Натиснути «Готово»

Витяг можна завантажити на комп’ютер чи зберегти на флеш накопичувач, роздрукувати.

Витяг формується з QR-кодом

Як отримати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність?

Для того, щоб розпочати процес розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування, необхідно отримати відповідний дозвіл у органу місцевого самоврядування або територіального органу Держгеокадастру залежно від місця знаходження земельної ділянки.

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (заповнюється в ЦНАП)
2.Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки
3.Паспорт та РНОКПП

Результат та способи отримання результату

Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
Рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

Кодекс Земельний стаття 123 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
Закон України "Про землеустрій" стаття 50 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text

Які документи потрібні для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно?

Перелік документів визначається статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127.

Звертаємо Вашу увагу, що лише у випадку консультації держаного реєстратора при перегляді документів може бути складений повний і вичерпний перелік документів для проведення конкретної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Як отримати витяг з ДЗК?

Інформація про послугу

Найчастіше необхідність отримати витяг із Державного земельного кадастру виникає в громадян чи юридичних осіб, коли треба продати, подарувати або в інший спосіб розпорядитися земельною ділянкою.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон) Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи.

Витяг з Державного земельного кадастру – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до Державного земельного кадастру. Цей документ є важливим для вчинення правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продaжу, дарувaння, міни, орeнди, спaдкування тощо) і є необхідним при реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та під час присвоєння кадастрового номера.

Як замовити послугу

Отримати витяг з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі. Для цього слід звернутися до адміністратора Центру надання адміністративних послуг .

Окрім того, заявник має можливість замовити витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі на вебсторінці  Публічної кадастрової карти України за посиланням: map.land.gov.ua. Для цього заявнику необхідно пройти ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1) заяву за формою згідно з додатком 42 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі – Порядок) (заповнюється в ЦНАП);

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165  Порядку);

3) Державний акт на земельну ділянку або свідоцтво про право власності чи договір оренди

4) паспорт та ідентифікаційний код заявника

3) документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Вартість надання послуги

За надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у формі витягу справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Витяг з Державного земельного кадастру підтверджує наявність кадастрового номера земельної ділянки, а також містить інші відомості про земельну ділянку (обмеження /обтяження, нормативну оцінку та ін.), що внесені до Поземельної книги.

Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається заявнику , без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр. Його обов’язковим атрибутом є QR-код, що містить інформацію про документ.

Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і надається в режимі реального часу.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Постанова Кабінету Міністрів України від від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

Зняття з реєстрації місця проживання якої категорії осіб має право звернутися власник житла

На законодавчому рівні закріплено право власника житла приватної форми власності звертатися до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг для здійснення зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.

Не може бути здійснено зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини або виключення з реєстру територіальної громади інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) дитини, окремо без її батьків або інших законних представників чи одного із них.

При цьому слід зазначити, що місце проживання (перебування) особи, зареєстроване до дня набрання чинності Законом № 1871-IX, обліковується в реєстрі територіальної громади, знімається з реєстрації/скасовується у порядку, встановленому для зняття/скасування зняття з реєстрації місця проживання, визначеного цим Законом.

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування)

1 грудня 2021 року набрав чинності Закон України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі – Закон № 1871-IX), який регулює відносини у сфері надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні, а також встановлює порядок надання таких послуг та порядок внесення, обробки, обміну відповідними відомостями в електронних реєстрах, базах даних для надання таких послуг.

З метою реалізації положень Закону № 1871-IX, 7 лютого 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» (набрання чинності 14 березня 2022 року), якою затверджено:

•Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування),

•Порядок створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад,

•Порядок електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Механізм здійснення декларування/реєстрації місця проживання (перебування), зміни місця проживання, зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), скасування декларування/ реєстрації місця проживання (перебування) визначає Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), який також встановлює форми необхідних для цього документів. Декларування/реєстрація місця проживання (перебування), зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), зміна місця проживання (перебування), скасування декларування/реєстрації місця проживання (перебування) особи, видача витягу з реєстру територіальної громади, здійснюється органом реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідного виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування).

Виняток: на період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя зазначені положення не поширюються на осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Така особа може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

У цьому випадку до реєстру територіальної громади вносяться відомості про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

З моменту набрання чинності Законом № 1871-IX, відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)/зняте із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться.

Скільки часу займає процедура здійснення декларування місця проживання та реєстрації місця проживання

Орган реєстрації у день надходження декларації про місце проживання або на наступний робочий день, у разі коли така декларація надійшла у неробочий час, здійснює декларування місця проживання особи або приймає рішення про відмову у декларуванні місця проживання в установленому законодавством порядку.

Посадова особа органу реєстрації в день звернення особи або її законного представника (представника) чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органу соціального захисту населення, зокрема, приймає рішення про реєстрацію місця проживання (перебування) або про відмову у реєстрації місця проживання (перебування) особи.

Внесення інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи до реєстру територіальної громади здійснюється в день подання особою відповідних документів (у тому числі в електронній формі), а в разі подання документів через центр надання адміністративних послуг або отримання органом реєстрації інформації в електронній формі у неробочий час - наступного робочого дня.

Скільки часу має особа для здійснення реєстрації місця проживання у зв'язку зі зміною місця проживання

Громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, який на законних підставах постійно або тимчасово проживає на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його.

Батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати або зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Іноземець, особа без громадянства зобов’язані задекларувати або зареєструвати своє місце проживання та місце проживання дітей віком до 14 років (у тому числі новонароджених дітей), батьками або іншими законними представниками яких вони є, протягом 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, або після зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

У чому полягає основна відмінність реєстрації місця проживання від декларування місця проживання

Декларування місця проживання особи здійснюється шляхом подання в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг декларації про місце проживання, виключно у житлі приватної форми власності за умови внесення відомостей про це житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також у гуртожитку, що не належить особі на праві власності, спільної власності (спільної часткової або спільної сумісної власності), за умови надання згоди уповноваженої особи з управління (утримання) гуртожитку, що належить до сфери управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Тоді як, реєстрація місця проживання (перебування) особи – це внесення за заявою про реєстрацію місця проживання (перебування), поданою особою в паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи.

Реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою житла будь-якої форми власності.

У яких випадках за декларування,реєстрацію місця проживання, зняття із задекларованого,зареєстрованого місця проживання, не справляється адміністративний збір

Адміністративний збір не справляється:

•за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

•за реєстрацію місця перебування/зміну зареєстрованого місця перебування.

Адміністративний збір також не справляється у разі зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання/зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу ДМС;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла;

5) на підставі свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.

Чи може громадянин України зареєструвати місце свого перебування в Україні

Зареєструвати місце свого перебування в Україні можуть лише іноземець чи особа без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом в Україні.

Чи можлива реєстрація місця проживання військовослужбовців та членів їх сімей за адресою військової частини

Реєстрація місця проживання військовослужбовців та членів їх сімей за юридичною адресою військової частини, законодавством не передбачена.

Відповідно до положень Закону № 1871-IX, а також Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року № 265, здійснення реєстрації місця проживання особи можливо лише за адресою житлового будинку, квартири, іншого жилого приміщення, в якому особа постійно або тимчасово проживає, а також закладу для бездомних осіб, інших надавачів соціальних послуг з проживанням, стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду), у яких особа отримує соціальні послуги.

У даному випадку виключення становить здійснення реєстрації місця проживання неповнолітньої особи за адресою реєстрації місця проживання (за юридичною адресою військової частини) її батьків або одного з них.

Чи можливо здійснити декларування,реєстрацію місця проживання особи з одночасним зняттям з попереднього місця проживання

Так, особа може здійснити декларування/реєстрацію місця проживання з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

У разі коли особа, місце проживання якої задекларовано/зареєстровано, декларує або реєструє нове місце проживання з одночасним зняттям з попереднього місця проживання, заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

За декларування/реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування/реєстрація місця проживання).

Як здійснюється інформування особи, місце проживання якої зняте за заявою власника

Посадова особа органу реєстрації інформує особу (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

У разі здійснення зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою власника житла, місце проживання якої було зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, інформування такої особи про зазначений вище факт може бути здійснено засобами поштового зв’язку (листи/повідомлення надсилати за адресою, з якої особу було знято із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування)), оскільки внесення до реєстру територіальної громади контактних даних особи, а саме: номеру телефону, адреси електронної пошти, інших засобів зв’язку (за наявності), чинним на той час законодавством, не передбачалося.

Який документ підтверджує відомості про місце проживання

Документом, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади, який видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника (далі – суб’єкт звернення).

Суб’єкт звернення для отримання витягу може також звернутися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг після проходження ним електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

1) паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;

2) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;

3) витягу з реєстру територіальної громади.

ВАЖЛИВО! У зв’язку з прийняттям Урядом 7 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Так, зокрема, довідка про реєстрацію місця проживання особи, а також довідка про зняття з реєстрації місця проживання, форми яких були наведені у додатках 13, 16, відповідно, до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207, також втратили чинність.

Державна реєстрація народження фізичної особи під час дії воєнного стану, народження якої відбулося в межах адміністративно-територіальної одиниці, у межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів та в межах якої відділом державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація народження не проводиться

З метою забезпечення реалізації права на державну реєстрацію народження під час дії воєнного стану державна реєстрація народження фізичної особи, народження якої відбулося в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць(ПЕРЕЛІК редакції Наказів Міністерства юстиції № 1429/5 від 11.04.2022, № 1675/5 від 29.04.2022, № 1992/5 від 18.05.2022, № 2208/5 від 03.06.2022, № 2668/5 від 27.06.2022, № 3303/5 від 05.08.2022, № 3641/5 від 30.08.2022, № 3949/5 від 19.09.2022, № 4320/5 від 06.10.2022), у межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів та в межах якої відділом державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація народження не проводиться, може бути проведена у такому порядку:

Для державної реєстрації народження необхідно направити на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ) birth@remove-this.cv.minjust.gov.ua електронні копії, скановані копії, фотокопії: заяви про державну реєстрацію народження, складеної у довільній формі; медичного документа, що, відповідно до законодавства, є підставою для проведення державної реєстрації народження; інших документів, необхідних для такої реєстрації (копії паспорта, свідоцтва про шлюб тощо).

Заява про державну реєстрацію народження має містити відомості про:

дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);

матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, у заяві про державну реєстрацію народження стосовно батька зазначаються лише його ім’я та по батькові.

У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, підписана ними заява про державну реєстрацію народження вважається їх спільною заявою про визнання батьківства.

У разі, коли заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним з них, додатково зазначаються відомості про заявника (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

Звертаємо увагу, що отримати свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, мають право заявник, батьки дитини (один з них), близькі родичі дитини (брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько) або їх представники у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.

У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою та державну реєстрацію народження проведено на підставі підписаної ними заяви про державну реєстрацію народження, яка є їх спільною заявою про визнання батьківства, такі особи повинні особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва про народження.

Видача свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, за заявою про видачу свідоцтва, складеною у довільній формі за умови надання оригіналу медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження, після внесення відомостей актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

За додатковими роз’ясненнями можна звертатись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ): адреса: 58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 31. телефон: (0372) 52-53-25, 0997577531 керівник: Корчак Аліна В’ячеславівна.